ÁSZF

FELHASZNÁLÓI FELTÉTELEK

A bestkassza.hu weboldal használatának, és/vagy regisztrációjának megkezdése előtt kérjük, hogy mint továbbiakban Felhasználó, figyelmesen olvassa el a Schneider Informatikai Kft. felhasználási feltételeit (a továbbiakban: “FF”), valamint az alábbi vonatkozó feltételeket, kikötéseket és irányelveket azok jövőbeli kiegészítéseivel együtt (összefoglaló néven: “Szerződés”):

A Felhasználó a regisztrálással szerződést köt a Schneider Informatikai Kft..-vel (Cégjegyzékszám: 02-09-071541) és elfogadja a Felhasználási Feltételeket. A Schneider Informatikai Kft. (a továbbiakban Schneider Informatika) a Felhasználási Feltételek jelentősebb változása esetén igyekszik tájékoztatni a felhasználókat. A Schneider Informatika saját belátása szerint, tetszőleges időpontban módosíthatja a Felhasználási Feltételeket (FF-t), a változtatásokat pedig, valamennyi felhasználó köteles magára kötelező érvényűként elfogadni. A Schneider Informatika szolgáltatásának a változtatást követő további oldal használata a Szerződés módosításának elfogadását jelenti. A változtatás automatikus elfogadtatása az adatkezelési célok és az adatkezelésre jogosultak körét nem érinti, ahhoz az érintett ismételt hozzájárulása szükséges.

A Schneider Informatika elkötelezett a szolgáltatások minőségének a legmagasabb szinten tartása irányában, a rendszer használatából eredő esetleges károkért felelősséget nem vállal.

Felhasználói fiókjához tartozó valamennyi tevékenységért, beleértve a jelszó biztonságos megőrzését, minden felhasználó maga vállalja a felelősséget. A felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás bárminemű garancia vagy kötelezettség nélkül vehető igénybe. A Schneider Informatika a Szolgáltatás és az ahhoz tartozó ügyfélprogramok elérhetőségére, időszerűségére, biztonságára és megbízhatóságára vonatkozó mindennemű kötelezettséget és felelősséget elhárít.

A Schneider Informatika továbbá fenntartja a jogot, hogy amennyiben egy Felhasználó valótlan adatokkal vagy több alkalommal regisztrál, a Szolgáltatást bármikor, a felhasználóval szemben bárminemű kötelezettség nélkül módosítsa, felfüggessze, vagy megszüntesse.